Publikace:
NCIP VaVal KnowledgeStor Case Study: Fulbright Scholarship examples, PhD and researcher levels

Datum
2023
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
National Library of Technology
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

This document summarizes the work with researchers who are interested in Fulbright’s exchange programs in the USA.

Popis
Klíčová slova
NCIP VaVaI, Fulbrightův stipendijní program, doktorandi, výzkumníci, Fulbright, učitelé středních škol, NCIS R&D&I, Fulbright program, doctoral candidates, researchers, Fulbright, high school teachers
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání