Publikace:
Otevřená věda a Citizen Science

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Webinář je zaměřený na představení konceptu Open Science a inovativních nástrojů pro komunikaci vědeckých poznatků včetně zapojení veřejnosti do vědy.

Popis
Klíčová slova
otevřená věda, otevřený přístup, vědecké publikace, správa výzkumných dat, FAIR data, perzistentní identifikátory, Horizont Evropa, občanská věda, plán správy dat, veřejné licence, otevřené recenzní řízení, open science, Horizon Europe, open access, persistent identifiers, research data management, scientific publications, citizen science, open peer review, open licence, Creative Commons, Open Research Europe, European Open Science Cloud, EOSC, data management plan
Citace