Publikace:
Winning GRANTS with Open Science: Train-the-Trainer for Support Staff

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřená věda, výsledky výzkumu, FAIR principy, otevřený přístup, granty, reprodukovatelnost, plán správy dat, open science, research outputs, FAIR principles, open access, workshop, Horizon Europe, grants, reproducibility, data management plan
Citace