Publikace:
Citace: co se nám hodilo a co se může hodit vám

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Vzorová prezentace Citace je určena všem, co píšou závěrečnou práci. Prezentace poskytuje úvod do problematiky citování, vysvětluje rozdíl mezi citací a parafrází, uvádí příklady bibliografických citací, citačních metod (poznámka pod čarou, (autor, datum), číselný odkaz) a citačních stylů. Je doplněna o užitečné informace ohledně citačních manažerů a citování různých zdrojů (software, časopis, citace citátu, data, Youtube, web, médium, kompendium, jak uvést neznámého autora a jak pracovat s DOI). Vše je provázáno o komentáře reflektující vlastní zkušenost autorek a jejich kolegů.

Popis
Klíčová slova
přímá citace, citování, parafráze, bibliografická citace, citační metoda, citační styl, citační manažery, Zotero, CitacePRO, direct quote, citation, paraphrase, bibliographic citation, citation method, citation style, citation managers, Zotero, CitacePRO, reference, bibliography
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání