Publikace:
Checklist pro hodnocení odborného článku

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Checklist lze využít jako kontrolní autorský checklist při psaní vlastních vědeckých článků, nebo pro kritické čtení a recenzování článků kolegů. Tento materiál shrnuje obecné požadavky na vědecké články a nemusí plně odpovídat individuální zvyklostem vaše oboru, výzkumu, nebo vybraného časopisu.

Popis
Klíčová slova
vědecké psaní, odborný článek, checklist, academic writing, manuscript, article, checklist
Citace