Publikace:
National Repository of Grey Literature – second year

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
digitální repozitář, projekt, uživatelské rozhraní, software, Národní uložiště šedé literatury, digital repository, project, user interface, software, National Repository of Grey Literature
Citace