Publikace:
Compete as an International Scholar

Datum
2018
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Checklist with framing questions that outline different information needs of future scholars, based on their multiple roles in academia.

Popis
Klíčová slova
otázky, informační potřeby, vysokoškolští studenti, checklist, questions, information needs, scholars, checklist
Citace