Publikace:
Výběr tématu

Datum
2020-10-27
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Tento dokument slouží jako podklad pro studenty Nového PORGu, kteří budou psát Extended Essay (EE). Dokument poskytuje tipy a doporučení pro výběr tématu EE, stanovení výzkumné otázky, hypotézy a cíle práce. Dále uvádí několik tipů ohledně struktury práce a v neposlední řadě obsahuje informace o tom, jakou podporu v rámci NTK mohou studenti využít.

Popis
Klíčová slova
cíl práce, hypotéza, výzkumné otázky, NTK podpora, struktura práce, výběr tématu, aim of the work, hypothesis, research questions, NTK support, work structure, thesis structure, topic selection
Citace