Publikace:
Czech DataCite Consortium

Datum
2023
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
National Library of Technology
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace národního centra DOI pod Národním centrem pro perzistentní identifikátory NTK proběhla na pravidelné pracovní schůzce institucí koordinujících konsorcia registrační agentury DataCite dne 21. června 2023.

Popis
Klíčová slova
Národní centrum pro perzistentní identifikátory, DataCite konsorcium, Národní technická knihovna, persistentní identifikátory, DataCite, National Centre for Persistent Identifiers, DataCite consortium, National Library of Technology, persistent identifiers, DataCite
Citace