idr-1052
Title: [originál] [překlad]
Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL
Authors: Charvátová, Michaela
Year: 2016
Language: cze
Publisher: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta.
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): automatická indexace; digitální knihovny; mapování ; selekční jazyky; vysokoškolské práce; věcný popis; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; automatic indexing; digital libraries; grey literature; information retrieval languages; mapping; subject description
Location: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/161853
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Subject control
Academic theses (ETDs) > Master’s thesis

 

 Record created 2016-11-15, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]