idr-1081
Title: Zkušenosti vědecko-výzkumných pracovníků a doktorandů
Authors: Kučerová, Anna ; Tesárek, Pavel ; Koubský, Tomáš
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): informační gramotnost; informační služby; knihovny; vědecká komunikace
English keyword(s): information literacy; information services; libraries; scholarly communication
Conference/Event: EFI 2016, Praha (CZ), 2016-11-11
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-12-08, last modified 2020-07-11


Videozáznam:
idr-1081_1 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-1081-2 - Download fulltextPDF [Download]
idr-1081-3 - Download fulltextPDF [Download]