idr-1139
Název: [originál] [překlad]
XVIII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Autoři: Procházková, Petra; Orlová, Jana
Rok: 2016
Jazyk: slo
Abstrakt: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko-informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVIII. zasedání proběhlo ve knihovně Katolické univerzity v Ružomberku. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK.
Klíčová slova: digitalizace; digitální knihovny; elektronické knihy; informační služby
Anglická klíčová slova: digital libraries; digitalization; electronic books; information services
Konference/Akce: XVIII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR, Ružomberk (SK), 2016-06-08 / 2016-06-09
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Digitalizace
Projekty a činnosti > Služby a fondy
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2017-07-19, naposledy upraven 2020-07-16.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]