idr-1139
Title: [originál] [překlad]
XVIII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Authors: Procházková, Petra; Orlová, Jana
Year: 2016
Language: slo
Abstract: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko-informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVIII. zasedání proběhlo ve knihovně Katolické univerzity v Ružomberku. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK.
Keyword(s): digitalizace; digitální knihovny; elektronické knihy; informační služby
English keyword(s): digital libraries; digitalization; electronic books; information services
Conference/Event: XVIII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR, Ružomberk (SK), 2016-06-08 / 2016-06-09
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Digitization
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-19, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]