idr-1196
Title: [originál] [překlad]
Trendy meziknihovních výpůjčních služeb v ČR
Authors: Dvořáková, Drahomíra
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): akvizice; knihovny; meziknihovní výpůjční služby; otevřený přístup
English keyword(s): acquisition; interlibrary circulation services; libraries; open access
Conference/Event: Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě ZÍSKEJ - I., Praha (CZ), 2017-11-14
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-11-20, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]