idr-1292
Title: [originál] [překlad]
Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
Authors: Myška, Matěj
Year: 2018
Language: cze, eng
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): autorské právo; právní regulace; vysoké školy; zveřejňování online; závěrečné práce
English keyword(s): copyright; legal regulation; online publishing; theses; universities
Project no.: GA17-22474S
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2018, Praha (CZ), 2018-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2018-10-29, last modified 2023-04-11


Plný text:
Fulltext_Myska_EN - Download fulltextPDF [Download] (English full-text)
Videozáznam:
NUSL2018-Myska - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
prezentace_Myska_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
prezentace_Myska_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)