idr-1322
Title: [originál] [překlad]
ZÍSKEJ: nejdůležitější fakta a informace
Authors: Ouzká, Marcela
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): elektronické dodávání dokumentů; knihovnickoinformační systémy automatizované; meziknihovní výpůjční služby; virtuální knihovny
English keyword(s): automated library and information systems; document delivery services; interlibrary circulation services; virtual libraries
Conference/Event: Systémy dodávání dokumentů VPK a ZÍSKEJ, Praha (CZ), 2018-11-15
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2018" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2018-12-01, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]