idr-1364
Title: [originál] [překlad]
Pár kroků od pomoci, pár kliků od zdroje: podpora studentů v Národní technické knihovně
Authors: Chodounská, Alena
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Případová studie s popisem jednoho dne fiktivního uživatele Národní technické knihovny (NTK), která vznikla na základě poznatků získaných prostřednictvím dvou mystery visitingových šetření, dvou etnografických studí a několikaleté praxe s poskytováním služeb. Umožňuje získat představu o benefitech, které uživateli používání prostor knihovny přináší, a nastiňuje potenciální přínos, který by mohl mít z komplexního využití nabízených zdrojů a služeb, které zůstávají často nerozpoznané anebo nevyužité. Již nyní by se měly akademické knihovny připravovat na budoucí studenty, kteří nastoupí ke studiu v příštích dvaceti letech.
Keyword(s): knihovny; uživatelské služby
English keyword(s): libraries; user services
Conference/Event: ,
Host item entry: Čtenář - měsíčník pro knihovny, ISSN 0011-2321, Roč. 70, 11/2018
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Author works > Preprints

 

 Record created 2019-08-02, last modified 2020-04-21
No fulltext