idr-1423
Title: [originál] [překlad]
Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
Authors: Myška, Matěj
Year: 2019
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): autorské právo; digitální knihovny; jednotný digitální trh; knihovny; šedá literatura
English keyword(s): copyright; digital libraries; Digital Single Market; grey literature; libraries
Project no.: GA17-22474S
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2019, Praha (CZ), 2019-10-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-10-19, last modified 2023-06-20


Videozáznam:
Myska_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Myska_presentation_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)
Myska_prezentace_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)