idr-1425
Title: [originál] [překlad]
Výjimky pro instituce kulturního dědictví dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Authors: Koščík, Michal
Year: 2019
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): jednotný digitální trh; kulturní dědictví; právo EU; šedá literatura
English keyword(s): cultural heritage; Digital Single Market; EU law; grey literature
Project no.: GA17-22474S
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2019, Praha (CZ), 2019-10-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-10-19, last modified 2023-04-17


Plný text:
Koscik_fulltext - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
Myska_Koscik_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Koscik_Myska_presentation_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)
Koscik_Myska_prezentace_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)