idr-1464
Title: [originál] [překlad]
Open Access: Snaha NTK o naplňování Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 1917-2020
Authors: Dibuszová, Eva
Year: 2020
Language: cze
Keyword(s): akční plán; IS VaVaI; Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím; otevřený přístup
English keyword(s): action plan; IS VaVaI; National Strategy for Open Access to Scientific Information; open access
Project no.: EF16_040/0003542
Conference/Event: Setkání členských institucí a odborné rady CzechELib, Praha (CZ), 2020-02-05
Note: Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Electronic Resources
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2020-02-06, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]