idr-1476
Název: [originál] [překlad]
Citace: co se nám hodilo a co se může hodit vám
Autoři: Kadlecová, Tereza; Tassanyi, Pavlína
Rok: 2020
Jazyk: cze
Abstrakt: Vzorová prezentace Citace je určena všem, co píšou závěrečnou práci. Prezentace poskytuje úvod do problematiky citování, vysvětluje rozdíl mezi citací a parafrází, uvádí příklady bibliografických citací, citačních metod (poznámka pod čarou, (autor, datum), číselný odkaz) a citačních stylů. Je doplněna o užitečné informace ohledně citačních manažerů a citování různých zdrojů (software, časopis, citace citátu, data, Youtube, web, médium, kompendium, jak uvést neznámého autora a jak pracovat s DOI). Vše je provázáno o komentáře reflektující vlastní zkušenost autorek a jejich kolegů.
Klíčová slova: bibliografická citace; CitacePRO; citační manažery; citační metoda; citační styl; citování; parafráze; přímá citace; Zotero
Anglická klíčová slova: bibliographic citation; bibliography; CitacePRO; citation; citation managers; citation method; citation style; direct quote; paraphrase; reference; Zotero
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Informativní dokumenty > Metodiky práce

 

 Záznam vytvořen dne 2020-03-31, naposledy upraven 2023-06-20.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]