idr-1499
Title: [originál] [překlad]
Akademické služby NTK
Authors: Chodounská, Alena
Year: 2019
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): akademické psaní; informační potřeby; informační služby; Národní technická knihovna; online podpora
English keyword(s): academic writing; information needs ; information services; National Library of Technology; online support
Conference/Event: EFI 2019, Praha (CZ), 2019-12-12
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2020-06-09, last modified 2020-07-11


Videozáznam:
idr-1499_3 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-1499_1 - Download fulltextPDF [Download]
idr-1499_2 - Download fulltextPDF [Download] (Prezentace s poznámkami)