idr-1538
Title: Fyzická ochrana zvukových nosičů: základní rámec problematiky se zaměřením na ochranu a péči o vybrané typy zvukových nosičů
Authors: Mejzr, Martin
Year: 2020
Language: cze
Keyword(s): dlouhodobá ochrana; zvukové dokumenty; zvukové nosiče
English keyword(s): audio documents; long-term protection; sound recordings
Conference/Event: Stav péče o zvukové kulturní dědictví v ČR, online, 2020-12-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2021-01-22, last modified 2021-01-22


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]