idr-1547
Title: Introduction to Scholarly Communication
Authors: Krueger, Stephanie
Year: 2019
Language: eng
Keyword(s): odborný časopis; otevřený přístup; publikování; recenzní řízení; vědecká komunikace
English keyword(s): open access; peer review; publishing process; scholarly communication; scientific journal
Conference/Event: Introduction to Scholarly Communication, Praha (CZ), 2019-07-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2021-03-23, last modified 2021-03-24


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]