idr-1602
Title: Jak efektivně využívat ORCID iD?
Authors: Votavová, Barbora
Year: 2022
Language: cze
Abstract: Mezinárodně uznávaný a používaný jedinečný identifikátor ORCID je skvělým nástrojem pro udržování aktuálních vědeckých výstupů a umožňuje tak snadnější sdílení informací s ostatními. Webinář je otevřený všem zájemcům, zejména je ale vhodný pro začínající vědce (doktorandy) a postdoktorské výzkumníky.
Keyword(s): ORCID iD; trvalé identifikátory; vědecké výstupy
English keyword(s): Open Research and Contributor ID; persistent identifiers; research output
Conference/Event: online, 2022-03-02
Note: Webinář byl uspořádán ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Národní technické knihovny.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Identifier ORCID
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2022-03-10, last modified 2023-06-20


Videozáznam:
idr-1602_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-1602_1 - Download fulltextPDF [Download]