idr-1622
Název: Web of Science and Scopus: Use Citation Databases to Foster Your Research
Autoři: Blažků, Eli; Chodounská, Alena
Rok: 2022
Jazyk: eng
Abstrakt: Video recording of NTK’s webinar (May 3, 2022) focusing on more advanced uses of citation databases (Web of Science, Scopus, Inspec Analytics) such as various metrics; searching for leading authors, journals, conferences or institutions within one’s research interest; or connecting different author identifiers for the same author. The webinar was designed primarily for doctoral candidates and early career researchers who already have a basic understanding of citation databases and how they work.
Klíčová slova: autorské identifikátory; citační databáze; citační rejstříky; CiteScore; h-index; impakt faktor; Inspec Analytics; Scopus; Web of Science
Anglická klíčová slova: author identifiers; citation databases; citation indexes; CiteScore; h-index; impact factor; Inspec Analytics; Scopus; Web of Science
Číslo projektu: MS2101
Konference/Akce: Web of Science and Scopus: Use Citation Databases to Foster Your Research, online, 2022-05-03
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Projekty a činnosti > Národní centrum pro informační podporu VaVaI
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2022-07-06, naposledy upraven 2023-06-20.


Videozáznam:
idr-1622_2 - Stáhnout plný textMP4 [Stáhnout]
Prezentace:
idr-1622_1 - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]