idr-254
Title: [originál] [překlad]
Národní úložiště šedé literatury
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2011
Language: cze, eng
Abstract: Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) vybudovala Národní technická knihovna společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze v rámci projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“, který podpořilo z programových projektů Ministerstvo kultury ČR. Představeny budou výsledky čtyřletého řešení projektu a plány pro budoucí období a mezinárodní spolupráci.
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; národní agregátor; odborná literatura; pilotní projekt; projekty; uživatelské rozhraní; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; digital repository; educational literature; grey literature; national aggregator; pilot project; projects; user interface
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 , Praha (CZ), 2005-10-25
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-02-08, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-254_4 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-254_3 - Download fulltextMP4 [Download] (Videozáznam)
Prezentace:
idr-254_1 - Download fulltextPDF [Download]
idr-254_2 - Download fulltextPDF [Download]