idr-258
Title: [originál] [překlad]
Manuál pro vkládání a editaci dat v systému Invenio
Authors: Frantíková, Bohdana; Pejšová, Petra; Charvátová, Michaela
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): CDS Invenio; digitální knihovny; elektronické dokumenty; knihovny; Národní úložiště šedé literatury; projekty; repozitář; šedá literatura
English keyword(s): CDS Invenio; digital libraries; electronic sources; grey literature; libraries; National Repository of Grey Literature; projects; repository
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-02-21, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download] (Aktualizace 2020)