idr-26
Title: National Repository of Grey Literature – second year
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2009
Language: eng
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; Národní uložiště šedé literatury; projekt; software; uživatelské rozhraní; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; digital repository; grey literature; National Repository of Grey Literature; project; software; user interface
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2009 , Brno (CZ), 2009-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2011-05-12, last modified 2023-06-20


Plný text:
idr-26_2 - Download fulltextPDF [Download]
Prezentace:
idr-26_1 - Download fulltextPDF [Download]