idr-560
Název: [originál] [překlad]
Legislativní rámec: služby NTK
Autoři: Kovářová, Pavla
Rok: 2013
Jazyk: cze
Abstrakt: V rámci seminářů i e-learningového kurzu budou vysvětleny legislativní souvislosti, podklady a odkazy především v oblastech, které upravuje knihovní řád. Velmi stručně bude popsána právní úprava činností knihovny, které knihovní řád pouze naznačuje (svobodný přístup k informacím a žádosti o informace) nebo nezmiňuje, ale knihovně povinnosti vyplývají ze zákona (datové schránky). Kromě vymezení pomocí právních předpisů bude problematika přiblížena s využitím judikatury.
Klíčová slova: autorské právo; autorský zákon; Efektivní informační služby NTK; EFI; knihovny; knihovní zákon; knihovní řád ; právní rámec; zákon o ochraně osobních údajů; školení
Anglická klíčová slova: copyright; Copyright Act; Effective information services of NTL; EFI; legal framework; libraries; Library Act; library rule; The Czech Act on Personal Data Protection; training
Konference/Akce: Legislativní a organizační rámec knihovních služeb NTK, Praha (CZ), 2013-01-22
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Efektivní informační služby NTK
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2013-01-23, naposledy upraven 2022-12-16.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]