idr-560
Title: [originál] [překlad]
Legislativní rámec: služby NTK
Authors: Kovářová, Pavla
Year: 2013
Language: cze
Abstract: V rámci seminářů i e-learningového kurzu budou vysvětleny legislativní souvislosti, podklady a odkazy především v oblastech, které upravuje knihovní řád. Velmi stručně bude popsána právní úprava činností knihovny, které knihovní řád pouze naznačuje (svobodný přístup k informacím a žádosti o informace) nebo nezmiňuje, ale knihovně povinnosti vyplývají ze zákona (datové schránky). Kromě vymezení pomocí právních předpisů bude problematika přiblížena s využitím judikatury.
Keyword(s): autorské právo; autorský zákon; Efektivní informační služby NTK; EFI; knihovny; knihovní zákon; knihovní řád ; právní rámec; zákon o ochraně osobních údajů; školení
English keyword(s): copyright; Copyright Act; Effective information services of NTL; EFI; legal framework; libraries; Library Act; library rule; The Czech Act on Personal Data Protection; training
Project no.: , CZ.1.04/4.1.00/59.00019
Conference/Event: Legislativní a organizační rámec knihovních služeb NTK, Praha (CZ), 2013-01-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2013-01-23, last modified 2023-06-20


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]