idr-684
Title: [originál] [překlad]
Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
Authors: Myška, Matěj
Year: 2013
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): autorské právo; veřejné licence; vědecká data; vědecká komunikace
English keyword(s): copyright; Creative Commons; Open Data; Open Data Commons; public licenses; research data; scholarly communication; sui generis database rights
Project no.: GAP408/12/2210
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013, Praha (CZ), 2013-10-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-15, last modified 2023-06-20


Plný text:
idr-684_3 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
Myska - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-684_1 - Download fulltextPDF [Download]
idr-684_2 - Download fulltextPDF [Download]