idr-806
Title: [originál] [překlad]
Creative Commons 4.0
Authors: Myška, Matěj
Year: 2014
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): autorské právo; Creative Commons; licence; licenční smlouvy; veřejné licence
English keyword(s): copyright; Creative Commons; licence contracts; licences; public licence
Project no.: GAP408/12/2210
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-10-24, last modified 2023-06-20


Plný text:
idr-806_4 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-806_3 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-806_1 - Download fulltextPDF [Download] (česká verze)
idr-806_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version)