idr-852
Název: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - Di-XL – 3. setkání partnerů
Autoři: Dostál, Ondřej
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem cesty do Kaunasu v květnu 2014 bylo třetí setkání řešitelů projektu Di - XL. Na programu bylo zhodnocení fáze projektu, která se věnovala navazování kontaktů mezi knihovnami a organizacemi CŽU, diskuse o podobě písemného Modelu této spolupráce, jako i plán šíření dosavadních výsledků a povědomí o projektu.
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání; projekty; vědecká setkání
Anglická klíčová slova: permanent education; projects; scientific meetings
Číslo projektu: 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP
Konference/Akce: Kaunas (LT), 2014-05-19 / 2014-05-20
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > DiXL
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2014-12-03, naposledy upraven 2023-08-10.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]