idr-853
Název: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - Di-XL – 4. setkání partnerů a konference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”
Autoři: Dostál, Ondřej
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: Cesta do Rigy v září 2014 přinesla poslední osobní setkání s řešiteli projektu Di-XL. Na programu setkání byla revize dosáhnutých výsledků a plán jejich šíření. Na navazující konferenci „Knihovny jako významný partner při šíření a využívání projektů celoživotního učení“ řešitelé představili výsledky projektu a pokusili se je uvést do evropského kontextu. Konference se zúčastnili knihovníci, zástupci organizací celoživotního vzdělávání a širší odborn á veřejnost z partnerských zemí. Cílem evropského projektu Di-XL (realizovaného v rámci EU Lifelong Learning Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního učení v oblasti šíření výsledků projektů EU LLP. V rámci dosažení tohoto cíle vznikla analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto hmatatelné výsledky projektu partneři šíří mezi klíčové (východo-) evropské hráče v obou sektorech.
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání; knihovny; projekty; vědecká setkání
Anglická klíčová slova: libraries; permanent education; projects; scientific meetings
Číslo projektu: 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP
Konference/Akce: Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects, Riga (LV), 2014-09-17 / 2014-09-19
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > DiXL
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2014-12-03, naposledy upraven 2023-08-10.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]