idr-893
Title: Cestovní zpráva - XVI. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Authors: Procházková, Petra; Kožuchová, Darina
Year: 2014
Language: slo
Abstract: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko- informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány řediteli Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVI. zasedání proběhlo ve Veřejné knihovně M. Rešetku v Trenčíne. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Keyword(s): informační prameny; informační služby; knihovny; Slovenská národní knihovna
English keyword(s): information services; information sources; libraries; Slovenská národná knižnica
Conference/Event: 16. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR, Trenčín (SK), 2014-06-11 / 2014-06-12
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-04-02, last modified 2023-08-08


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]