idr-940
Title: [originál] [překlad]
Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repozitářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství
Authors: Francová, Pavla; Krueger, Stephanie
Year: 2015
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): magnetická rezonance; plíce; rešeršní služby; vyhledávání informací; výzkum; výzkumná data; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; information retrieval; lungs; magnetic resonance; research; research data; science communication; search services
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, Praha (CZ), 2015-10-21
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-10-23, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-940_3 - Download fulltextPDF [Download] (Text příspěvku, Conference paper)
Videozáznam:
idr-940_4 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-940_1 - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
idr-940_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)