Osoba:
Horová, Iva

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Horová
Křestní jméno
Iva
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0883-6737
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 5 z 5
 • PublikaceOtevřený přístup
  Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor eCulture
  (2015) Horová, Iva; Šír, Filip; Žabička, Petr
  Portál VNF představuje nový elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Shromažďuje informace o zvukovém dědictví - o existenci, lokaci a podobě zvukových dokumentů na území ČR. MZK na jeho realizaci spolupracuje s jednotlivými institucemi, které tento typ dokumentů uchovávají ve svých fondech a přebírá do VNF jejich metadatové záznamy. Nejde však jen o agregaci metadatových záznamů, ale také o připojování odkazů na již digitalizované dokumenty v zapojených institucích. VNF tak slouží jako komplexní nástroj pro odbornou i laickou veřejnost. Má ambice stát se dále agregátorem pro oblast zvukových záznamů, který bude moci sloužit i ke koordinaci akviziční činnosti zapojených institucí nebo sloužit ke sdílené katalogizaci.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Situace a záměry v oblasti péče o zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR
  (2016-11-08) Horová, Iva; Šír, Filip
  Příspěvek poukazuje na neutěšenou situaci v oblasti péče o zvukové kulturní dědictví v ČR. V oficiálních státních dokumentech se toto téma sice nově objevilo, avšak v praxi nedošlo k potřebným změnám. Některé kroky vykonala Moravská zemská knihovna, ale stále postrádáme systematickou podporu a hlavně vytvoření metodického centra. Stále více tak ztrácíme čas, nosiše fyzicky degradují a hrozí definitivní ztráta jejich obsahu. Prezentovaný model zachycuje celou šíři problémů k řešení a aktéry, které je nutno zapojit.
 • PublikaceOtevřený přístup
  A Lot of Music for a Mere Pittance
  (2016-09-16) Horová, Iva; Šír, Filip
  Příspěvek přibližuje situaci v oblasti zvukových dokumentů na národní úrovni. Poukazuje na nedostatek podpory ze strany státu, chybějící národní plán ochrany zvukových nosičů a z toho plynopucí problémy. Navzdory tomu se na tomto poli podařila řada úspěšných kroků, které jsou zde blíže popsány.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Nové databáze nejen pro milovníky hudby
  (2018-05-25) Horová, Iva; Šír, Filip
  Příspěvek se zaměřuje na současnost a plány v oblasti budování databází zvukových dokumentů, které jsou důležitým informačním zdrojem nejen pro hudebníky a muzikology, ale také pro studium a výzkum v oborech historie, divadlo, filmová hudba, orální historie, historie nahrávání zvuku a zvukového průmyslu atd. V první řadě přináší informace o nové etapě Virtuální národní fonotéky, která změnila svého provozovatele a po dlouhé době stagnace nastává doba jejího nového rozvoje. Druhým velmi zajímavým zdrojem je mezinárodní databáze diskografií, budovaná v gesci Diskografické komise IASA. Tento velkolepý projekt byl zahájen v roce 2016 díky aktivitě a úzké spolupráci autora příspěvku (předseda Diskografické komise) a Petera Laurence z Harvard University. Dále příspěvek představí dva plánované výstupy, které vzniknou v rámci projektu NAKI II - Nový fonograf Národního muzea. Prvním z nich je Národní diskografická databáze, druhým pak specializovaný portál. Jeho úkolem bude zpřístupňovat a přibližovat široké veřejnosti zajímavosti ze sbírek gramofonových desek NM.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Houston, we have a problem: how to teach young generation to preserve sound cultural heritage
  (2017-09-17) Horová, Iva; Novotná, Helena; Šír, Filip
  Péče o zvukové nosiče a ochranu jejich obsahu vyžaduje spedifické znalosti a dovednosti. V tomto směru máme problémy s hledáním a získáváním odborníků, protože znalci starších technologií jsou již mimo pracovní proces a mladší generace se nemá kde a jak vzdělávat. Příspěvek klade otázky a některé odpovědi na příkladech z praxe v ČR.