Osoba:
Fürstová, Iveta

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Fürstová
Křestní jméno
Iveta
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 17
 • PublikaceOtevřený přístup
 • PublikaceOtevřený přístup
 • PublikaceOtevřený přístup
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)
  (2010) Pejšová, Petra; Fürstová, Iveta
  Cílem příspěvku je představit vývoj a aktuální výsledky budování digitálního repositáře Národní úložiště šedé literatury (NUŠL), které vzniká v rámci projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“. Projekt NUŠL řeší Národní technická knihovna (NTK) ve spolupráci s VŠE v Praze s cílem zajistit centrální přístup k dokumentům šedé literatury (tj. nepublikované či polopublikované literatury) na národní úrovni. Hlavním úkolem NUŠL je sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání a dlouhodobou archivaci šedé literatury, kde uživatel nalezne metadata s plnými texty, a tím podporovat vědu, výzkum a vzdělávání.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury
  (Národní technická knihovna, 2011) Fürstová, Iveta
 • PublikaceOtevřený přístup
  Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)
  (2011-05-25) Fürstová, Iveta
  Vzrůstající potřeba přístupu ke sbírkám šedé literatury z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání vede ke koordinovanému sběru a budování sbírek na všech úrovních. Národní technická knihovna (NTK) zaštiťuje sběr šedé literatury na národní úrovni prostřednictvím projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“ za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci výzkumných programových projektů. Cílem projektu je vybudování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Základem digitálního repozitáře je kvalitní softwarové řešení, ale neméně důležité je budování partnerské sítě a spolupráce na základě dohodnutých a smluvně ošetřených podmínek. Na podporu sběru šedé literatury buduje NTK partnerskou síť producentů šedé literatury, jejíž vznik je podmíněn hned několika důvody. NUŠL se zaměřuje na odbornou šedou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavními partnery a zdroji šedé literatury z oblasti vědy a výzkumu jsou Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce a grantové agentury. Za oblast vzdělávání jsou to především vysoké školy a z paměťových institucí knihovny a muzea. Spolupráce je zaměřena také na orgány státní správy a nevyhýbá se ani komerčnímu sektoru. Partnerem se nemůže stát jakýkoliv subjekt, protože cílem NUŠL je nabídnout svým uživatelům odborné dokumenty šedé literatury s originálním a hodnotným obsahem. Důležitým aspektem, který dále přispívá k nutnosti vytvářet partnerskou síť, je dodržování platných českých právních norem, především práva autorského, práva ochrany osobních údajů a obecného smluvního práva. Příspěvek představí budování partnerské sítě NUŠL na konkrétních příkladech z prostředí Akademie věd České republiky, výzkumných institucí, vysokých škol, knihoven, atd. a upozorní na důležité právní otázky z oblasti šedé literatury. K podpoře spolupráce slouží webové stránky projektu (http://nusl.techlib.cz) a jsou vytvářeny metodiky, postupy a organizována školení.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Uživatelské rozhraní Národního úložiště šedé literatury
  (2010) Pejšová, Petra; Fürstová, Iveta
 • PublikaceOtevřený přístup
  National Repository of Grey Literature in the Czech Republic
  (2010) Pejšová, Petra; Fürstová, Iveta
  The paper introduces and describes the current state of the collection and disclosure documents of grey literature in the National Repository of Grey Literature.