Publikace:
Úvod do Jupyter Book

Datum
2024
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Úvod a představení Jupyter Book, pro tvorbu interaktivních knih nebo reportů z Jupyter Notebook nebo Markdown souborů.


Introduction and presentation of Jupyter Book, for creating interactive books or reports from Jupyter Notebook or Markdown files.

Popis
Klíčová slova
Citace
ISBN
ISSN
Název akce
Schůzka Data Steward Komunity
Datum a místo konání
2024-04-23
online