Publikace:
Open Science

Datum
2023-10-10
Autoři
O’Neill, Gareth
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Open Science, licence, Open Access, vědecké publikování, Creative Commons, recenzní řízení, FAIR data, Open Science, licensing, Open Access, scholarly publishing, Creative Commons, peer review, FAIR data
Citace