Publikace:
Výroční konference NTK 2021: Odbor pro strategii a rozvoj v roce 2022

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, Odbor pro strategii a rozvoj, projekty, NCIP VaVaI, CARDS, firemní služby, repozitáře, mezinárodní spolupráce, otevřená věda, Národní repozitář, National Library of Technology, open science, National repository, Division for strategy and development, repositories, international cooperation, business support, projects
Citace