Publikace:
Shrnutí výsledků dotazníku k potřebám popisu a vyhledávání datasetů

Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Zpráva shrnuje vyhodnocení Dotazníku k potřebám popisu a vyhledávání výzkumných dat, který vznikl v rámci projektu IPs CARDS jako jeden z podkladů pro stanovení základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat

Popis
Klíčová slova
Citace