Publikace:
Otevřený přístup v programu EXCELES

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2022-09-22
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace ze semináře, jehož cílem bylo představit požadavky na otevřenost výsledků a dat v programu EXCELES a možnosti metodické podpory projektům ve spolupráci s NTK.


Presentation from a seminar. The aim of the seminar was to present the requirements for openness of results and data in EXCELES programme and methodological support for projects in cooperation with NTK.

Popis
Klíčová slova
otevřená věda, FAIR principy, EOSC, Horizont Evropa, Program EXCELES, otevřený přístup, vědecké publikace, publikační poplatky, APC, transformační smlouvy, repozitáře, metadata, perzistetní identifikátory, management dat, plány pro správu dat, open science, FAIR principles, EOSC, Horizon Europe, EXCELES programme, open access, scientific publications, publication fees, APC, transformative agreements, repositories, metadata, persistent identifiers, data management, data management plans, data stewardship
Citace