Publikace:
Od ročníkové práce k impaktovanému článku: akademická informační podpora v Národní technické knihovně

Datum
2022-05-23
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Národní technická knihovna nabízí informační podporu široké škále uživatelů od studentů a učitelů středních škol až po doktorandy, vysokoškolské pedagogy a výzkumníky. Příspěvek popisuje, jaké rozdíly byly vysledovány v potřebách a návycích různých věkových a cílových skupin a co mají tyto skupiny naopak společného. Na konkrétních případech je ukázáno, jak tyto zkušenosti ovlivňují podobu podpory v NTK a jak pomáhají uživatele, ve spolupráci s jejich mentory a pedagogy, lépe připravovat na nadcházející stupně vzdělávání či kariéry.

Popis
Klíčová slova
akademické služby, informační podpora, podpora středních škol, podpora začínajících výzkumníků, závěrečné kvalifikační práce, design služeb, academic services, information support, high school support, early career researchers support, thesis writing, service design
Citace