Publikace:
NCIP VaVaI KnowledgeStor Case Study: Postdoc applying for European Research Council (ERC) Starting Grant ERC-22-STG

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
National Library of Technology
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

This document summarises the work with a postdoctoral researcher who is preparing to apply for an ERC Starting Grant.

Popis
Klíčová slova
informační podpora, NCIP VaVaI, podpora začínajících výzkumníků, psaní grantů, případová studie, postdoktorand, Evropská výzkumná rada, grant writing support, information support, NCIS R&D&I, case study, postdoctoral researcher, European Research Council (ERC), starting grant
Citace