Publikace:
Jak na závěrečnou práci: Citování v závěrečných pracích

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2023-03
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Webinář proběhl 28.3.2023 v rámci cyklu pro diplomanty Jak na závěrečnou práci. Zaměstnanci NTK z Oddělení informační podpory v něm vysvětlují základní principy citování (proč a co citovat/necitovat), terminologii (přímá x nepřímá citace, citace, bibliografický záznam), jednotlivé citační metody/systémy (harvardská metoda, metoda poznámky pod čarou, metoda číselných odkazů - Vancouver) a styly. Zmíněny jsou i výhody používání citačních manažerů a generátorů citací. Podstatná část prezentace se věnuje ukázkám bibliografických citací různých typů informačních zdrojů dle ČSN ISO 690:2011. Zmíněny jsou i časté problémy, s kterými se uživatelé při citování potýkají, a jejich řešení. Cílem webináře bylo zbavit posluchače obav z citování a poskytnout jim co nejpraktičtější návod (včetně příkladů), který mohou použít při psaní svých odborných prací.

Popis
Klíčová slova
citování, citace, citační manažery, závěrečné práce, parafrázování, plagiátorství, citing, citation, citation managers, theses, paraphrasing, plagiarism
Citace