Publikace:
Informace a jak na ně aneb co se může hodit studentům i vám

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace je primárně určena účastníkům školení Letní škola polytechniky 2020 jako doplnění semináře NTK. Prezentace obsahuje informace o podpůrných materiálech NTK a odkazy na ně, informace o knihovnách Ústeckého kraje. Dále se věnuje klíčovým slovům, vyhledávání a hodnocení informací a různým typům zdrojů. Další části prezentace jsou věnovány vyhledávání v prostředí Google Scholar, přehledu informačních zdrojů z oblasti chemie a na závěr je krátce pojednáno o citačních manažerech. Handout je primárně určen účastníkům školení Letní škola polytechniky 2020 jako doplnění semináře NTK. Handout obsahuje podrobný seznam informačních zdrojů z oblasti chemie a dalších přírodních věd, a to jak pro daný obor jako takový, tak i pro výuku. Doporučené zdroje jsou k dispozici jak v češtině, tak angličtině.

Popis
Klíčová slova
NTK materiály, knihovny, hodnocení zdrojů, encyklopedie, závěrečné práce, klíčová slova, operátory, Google Scholar, informační zdroje, chemie, citační manažery, vyhledávání, NTK materials, libraries, encyclopedia, theses, Google Scholar, information resources, chemistry, citation managers, search
Citace