Publikace:
Národní podpora implementace perzistentních identifikátorů

Datum
2022
Autoři
Černohlávková, Petra
Černohlávková, Petra
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Při NTK začátkem roku 2023 vznikne Centrum perzistentních identifikátorů, jehož cílem je podporovat a koordinovat implementaci mezinárodně uznávaných identifikátorů do českého prostředí VaVaI. Centrum naváže na dosavadní úsilí v této oblasti a bude podporovat komunitní sdílení znalostí a zkušeností. Příspěvek představí koncepci centra, jeho zamýšlený záběr, finanční aspekty a shrne stav příprav.

Popis
Klíčová slova
perzistentní identifikátory, PIDs, metodická podpora, IPs CARDS, ORCID, DOI, ISSN, ISBN, ISMN, ROR, persistent identifiers, Centrum PID, methodological support, Center PID, konsorcia, consortium
Citace
URI