Publikace:
Persistent Identifiers in the Context of Open Science

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2023-06-05
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Perzistentní identifikátory (PIDs) jsou nástroje, které slouží k jednoznačné identifikaci osob, organizací a dalších objektů v systému vědecké komunikace. Díky své trvalosti a interoperabilitě jsou nezbytné pro efektivní výměnu a sdílení informací o osobách a objektech a jsou nezbytnou komponentou FAIR dat. Workshop se věnuje využití PIDs ve výzkumném cyklu. Podrobně seznamuje s organizací ORCID poskytující identifikátor osob ORCID iD a s registrační agenturou DataCite, která přiděluje digitální identifikátor objektů DOI. Ukázány jsou také příklady implementace PIDs ze zahraničí.


Persistent identifiers (PIDs) are tools that are used to uniquely identify people, organisations, and other objects in a scientific communication system. Because of their persistence and interoperability, they are essential for the efficient exchange and sharing of information about people and objects and are an essential component of FAIR data. This workshop explores the use of PIDs in the research cycle. It provides a detailed introduction to ORCID, the organisation providing the ORCID iD person identifier, and DataCite, the registration agency that assigns the DOI digital object identifier. Examples of PIDs implementation from abroad are also shown.

Popis
Klíčová slova
perzistentní identifikátory, ORCID, persistent identifiers, ORCID, DataCite, DataCite
Citace
ISBN
ISSN
Název akce
National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day
Datum a místo konání
2023-06-01
Praha (CZ)